La Plaça del Sol és una plaça pública del barri de Gràcia, a Barcelona, en la que hi ha un alt nivell de contaminació acústica. L’any 2017 els veïns es van agrupar per a mesurar l’abast del problema.